Phân loại:

 

Luật Bảo hiểm xã hội

Số hiệu:

 

58/2014/QH13

Người ký:

 

Chủ tích Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành:

 

20/11/2014

Cơ quan ban hành:

 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Trích yếu

 

Luật Bảo hiểm xã hội

Download tài liệu tại đây:  58/2014/QH13