Phân loại:

 

Thông tư

Số hiệu:

 

20/2016/TT-BTC

Người ký:

 

Thứ trưởng: Huỳnh Quang Hải

Ngày ban hành:

 

03/02/2016

Cơ quan ban hành:

 

Bộ Tài Chính

 Trích yếu

 

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2016

Download tài liệu tại đây:  20/2016/TT-BTC