Phân loại:

 

Nghị định

Số hiệu:

 

134/2015/NĐ-CP

Người ký:

 

Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng

Ngày ban hành:

 

29/12/2015

Cơ quan ban hành:

 

Chính Phủ

 Trích yếu

 

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện như chế độ hưu trí, chế độ tử tuất; Quỹ Bảo hiểm xã hội được ban hành ngày 29/12/2015.

Download tài liệu tại đây:  134/2015/NĐ-CP