Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

82/BHXH-QLT

Người ký:

 

Phó Giám đốc Trần Xuân Long

Ngày ban hành:

 

29/01/2019

Cơ quan ban hành:

 

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Đăng ký KCB năm 2019

Download tài liệu tại đây:  82/BHXH-QLT