Ông Nguyễn Minh Đức (Thái Bình) hỏi: Tôi được giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, đã thực hiện khám giám định ngày 15/11/2015 và chờ khám phúc quyết để kết luận. Trong quá trình khám giám định tôi đã đóng một số lệ phí tại BV nơi tổ chức khám. Xin hỏi chi phí đó tôi có được thanh toán không? Cụ thể ai sẽ chịu trách nhiệm về những khoản chi này?

Trả lời:

Luật BHXH năm 2006 chỉ quy định trách nhiệm của người SDLĐ giới thiệu NLĐ đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa trường hợp TNLĐ-BNN lần đầu; trường hợp đề nghị hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng BHXH một lần. Còn các trường hợp giám định tái phát, giám định tổng hợp, NLĐ thôi việc bảo lưu thời gian đóng thì do cơ quan BHXH giới thiệu. Không có quy định cụ thể về việc ai chịu chi phí khi thực hiện giám định; Điều 12 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế quy định phí giám định y khoa thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 1, Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng nộp phí: Người có yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí giám định y khoa cho cơ sở thực hiện giám định y khoa theo quy định tại Thông tư này; Đối với thương binh, bệnh binh; người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật, chi phí giám định y khoa được bảo đảm từ NSNN, do tổ chức đề nghị giám định chi trả.

Theo quy định tại Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2012 thì trường hợp NLĐ bị TNLĐ-BNN, người SDLĐ có trách nhiệm: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với NLĐ không tham gia BHYT; Trả đủ tiền lương theo HĐLĐ và bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ-BNN theo quy định.

Như vậy, chi phí giám định y khoa lần đầu đối với TNLĐ-BNN sẽ do người SDLĐ chi trả vì nội dung này phát sinh từ TNLĐ-BNN; còn lại do NLĐ trả hoặc đơn vị SDLĐ hỗ trợ theo thỏa thuận và nhu cầu của từng trường hợp cụ thể; trường hợp đối tượng chính sách thì do ngân sách chi trả. Tuy nhiên, từ 1/1/2016 trở đi, khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thì NLĐ được cơ quan BHXH thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH trong một số trường hợp cụ thể theo quy định.

Do ông Đức không nêu rõ ông giám định y khoa trong trường hợp nào nên đề nghị ông đối chiếu các quy định nêu trên để biết.

BBT