Trần Huy Long (Hà Nội): Tôi công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, có thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội). Vừa qua, tôi bị bệnh gan và chủ động nhập Bệnh viện Saint Paul điều trị (trái tuyến), thời gian nằm viện 15 ngày; khi ra viện tại Giấy ra viện có ghi lời dặn của bác sĩ cho phép ở nhà điều trị ngoại trú 07 ngày, sau 07 ngày tái khám và được cấp Giấy C65-HD cho nghỉ tiếp 07 ngày. Vậy tôi có được thanh toán chế độ ốm đau cho toàn bộ số ngày nghỉ ngoại trú không? Việc nhập viện trái tuyến có ảnh hưởng đến việc thanh toán mức hưởng chế độ ốm đau không?
 
 
Trả lời:
 
Theo quy định tại Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trở lên cho người bệnh nghỉ tối đa không quá 10 ngày. Trường hợp sau thời gian điều trị ngoại trú ở tuyến huyện, tuyến tỉnh, nếu người bệnh chưa khỏi thì phải khám lại và tiếp tục cho nghỉ thêm nhưng tối đa không quá 10 ngày, tổng số thời gian cho nghỉ chữa bệnh ngoại trú nhiều nhất là 27 ngày (không kể thời gian điều trị ngoại trú tại tuyến xã). Hết thời hạn này, bệnh vẫn chưa khỏi, phải đưa vào điều trị nội trú hoặc chuyển tới Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng. Theo quy định của Luật BHXH, số ngày nghỉ ốm đau trong một năm (không kể bệnh dài ngày) được tính theo thời gian tham gia BHXH, mức thấp nhất là 30 ngày/năm. Việc thanh toán hưởng BHXH chế độ ốm đau không phụ thuộc vào việc khám, chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến mà phụ thuộc vào chế độ nghỉ trong năm theo quy định nêu trên. Đối chiếu với trường hợp ông Long, đủ điều hưởng chế độ ốm đau nếu tính đến thời điểm bị ốm ông đang tham gia BHXH bắt buộc./.
ThS.Lê Thị Thu Hương (Ban Pháp chế, BHXH Việt Nam)