Chiều 20/3/2019, tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 100 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt I năm 2019.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên truyền thông về chính sách BHXH, BHYT tại lớp bồi dưỡng

 Tại buổi truyền thông, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã thông tin đến các học viên về một số kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2019 và một số điểm mới về chính sách này thực hiện trong năm 2019, theo đó: Trong 2 tháng đầu năm 2019 thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Thái Nguyên đạt trên 724,336 tỷ đồng; chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 850 tỷ đồng (trong đó chi bảo hiểm xã hội trên 705 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế gần 145 tỷ đồng); công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời cho người lao động; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được tiến hành ngay tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu chính thực hiện bởi cơ quan Bưu điện, hiện tại đã có 5.388/5.551 đơn vị thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính và 3.551/5.551 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử, ngành cũng đã xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 (đến thời điểm này đã cung cấp được 19/28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3), giúp các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chủ động thời gian nộp hồ sơ, có thể nộp hồ sơ 24/24 kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, nhờ đó tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 335 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm, từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục….

Về một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã nhấn mạnh: vấn đề thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018  của Chính phủ; vấn đề về cấp thẻ BHYT từ năm 2019 chỉ thực hiện cấp lại đối với các trường hợp như: mất, hỏng, có thay đổi thông tin quản lý in trên thẻ  như thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục; vấn đề thay đổi giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 15/01/2019 theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế do thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng; vấn đề khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS theo Thông tư 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế từ 01/01/2019, theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Về một số điểm mới quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ đồng chí cũng nhấn mạnh từ ngày 01/12/2018 bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quy định tham gia theo hộ gia đình; bỏ quy định giao quỹ khám, chữa bệnh cho cơ sở khám, chữa bệnh (kể cả trạm y tế xã), thay vào đó là giao tổng mức thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh…

Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng chí cũng đi sâu phân tích những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; vấn đề điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng; vấn đề tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2019 theo tinh thần Nghị quyết 70/2018/QH14 tác động đến một số quyền lợi, mức đóng, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Điểm đáng chú ý tại buổi truyền thông này, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã thông tin đến các học viên về một số nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, như vấn đề: Thêm 4 đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội; giảm 1/2 số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng hưu trí tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thu hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội; thiết kế gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn cho người lao động; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định chung; vấn đề sửa đổi quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp; vấn đề trả lương hưu không phụ thuộc vào tiền lương; vấn đề sửa cách tính lương hưu theo hướng giảm tỉ lệ tích luỹ, bảo đảm khả năng cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế; hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua buổi truyền thông đồng chí Nguyễn Hồng Trường cũng mong muốn các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ chuyển tải những nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi về cơ quan, đơn vị cũng như gia đình, người thân và địa phương nơi cư trú, nhằm góp phần trong việc chung tay cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội và cả hệ thống chính trị đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống./.

Bùi Huệ