Chiều ngày 20/02/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên, đại diện nữ công Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm các đồng chí: Đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; báo cáo công khai tài chính năm 2018; báo cáo giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018... Nhìn chung, năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: số thu tăng cao, nợ đọng giảm thấp, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều vượt kế hoạch. Tính đến 31/12/2017 thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao 1,23%; số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 1,215 triệu người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,1% dân số toàn tỉnh; công tác xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời theo quy trình một cửa với trên 181 ngàn lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện cho trên 74 ngàn người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng và trên 172 ngàn lượt người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp một lần với tổng số tiền trên 4,3 ngàn tỷ đồng; công tác giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường, năm 2018 đảm bảo trên 1,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 1.239 tỷ đồng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; hoàn thành việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm: công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có tác động tích cực góp phần trong việc mở rộng, phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn…

  

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018

 Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp của các Tổ công đoàn như về vấn đề may đồng phục cho công chức, viên chức của cơ quan; vấn đề chia tay khi cán bộ, viên chức trong ngành nghỉ hưu, … Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Chí Dũng - Chủ tịch đoàn đã giải đáp các ý kiến một cách thấu đáo, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của các công chức, viên chức tham dự Hội nghị.

            Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 5 đồng chí, đồng chí Cao Khắc Long - Phó trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra được bầu làm Trưởng Ban.

            Cũng trong nội dung của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động xây dựng cơ quan văn hóa năm 2019, đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo, Công đoàn cơ quan đã ký cam kết xây dựng cơ quan văn hóa năm 2019.

          Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và được 100% cán bộ, công chức, viên chức tán thành với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

Bùi Huệ