Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mạc Thị Khánh Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

Đồng chí Mạc Thị Khánh Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, theo đó năm 2018 cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao 1,23%; số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 1,215 triệu người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,1% dân số toàn tỉnh; công tác xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời theo quy trình một cửa với trên 181 ngàn lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện cho trên 74 ngàn người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng và trên 172 ngàn lượt người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp một lần với tổng số tiền trên 4,3 ngàn tỷ đồng; công tác giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường, năm 2018 đảm bảo trên 1,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 1.239 tỷ đồng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; hoàn thành việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm: công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố và kiện toàn, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có tác động tích cực góp phần trong việc mở rộng, phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn…

 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên, 100% đảng viên, công chức tin tưởng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác; công tác tổ chức, xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, năm 2018 duy trì thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ định kỳ, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn; thực hiện các bước, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối xem xét, quyết định cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng.

 

Đồng chí Mạc Thị Khánh Linh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên  trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 Kết quả công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018: Đảng bộ tự phân tích chất lượng, đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02/11 chi bộ trực thuộc xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 09/11 chi bộ trực thuộc xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 19/95 đảng viên xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 76/95 đảng viên xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả....

Tại hội nghị, có 4 đại biểu tham gia ý kiến, tham luận làm rõ thêm về một số nhiệm vụ của Đảng bộ, đó là vấn đề chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đổi tượng, đôn đốc thu, giảm nợ đọng; vấn đề tăng cường công tác giám định, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, quản lý quỹ BHYT trong dự toán được giao; hoàn thành công tác trả sổ BHXH cho người lao động theo đúng tiến độ đề ra và chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mạc Thị Khánh Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời đề nghị năm 2018 Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt một số nội dung mà trước hết là xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ về nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Trung ương, Tỉnh, Đảng ủy Khối; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chuyên môn trong các hoạt động; hưởng ứng, phát động, tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do các ngành, các cấp phát động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thúc đẩy mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Ngô Chí Dũng trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mạc Thị Khánh Linh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ, gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, đoàn kết thống nhất trong Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ cấp trên giao cho.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Thái Nguyên  trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

       Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng đối với 02 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Bùi Huệ