Chiều 19/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Ngô Chí Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của 2 đơn vị.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2018 Liên đoàn lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, cụ thể các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức 1.825 các lớp tập huấn, tuyên truyền cho trên 187.124 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật những nội dung cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành, điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp …; tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Công đoàn, người sử dụng lao động với 80.870 lượt người lao động về các nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn, thời gian trả lương, tiền thưởng, nhà ở, văn hóa tinh thần, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...; cấp tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh với gần 1.000 công nhân, viên chức, lao động. Nhân “Tháng công nhân” năm 2018 các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 50 lớp tập huấn, tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu hút được trên 87.000 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia....

 Các hình thức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được đa dạng hóa, phong phú về hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng công nhân, viên chức, lao động như xây dựng các cụm panô, áp phích, phát hành các loại tờ rời, tờ gấp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến tay công nhân, viên chức, lao động tại các khu công nghiệp; duy trì chuyên mục hỏi đáp chế độ chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong cuốn Bản tin Lao động và Công đoàn phát hành định kỳ hàng quý và lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong Hội nghị báo cáo viên Công đoàn; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội .... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nơi chưa có tổ chức công đoàn chưa được thường xuyên, kịp thời và nếu có tuyên truyền thì chất lượng, hiệu quả chưa cao, người lao động chưa nắm được các chế độ, chính sách của nhà nước, vì vậy còn một số cơ quan, đơn vị và nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tình trạng vi phạm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội còn nhiều; mức xử phạt vi phạm còn nhẹ chưa đủ sức răn đe và việc tính lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội còn thấp; vẫn còn một số lao động chưa nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của bản thân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế và khó thực hiện. Vì vậy, một số ít doanh nghiệp vẫn cố trình chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

 

Theo Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, những năm qua tỉnh Thái Nguyên thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, đồng nghĩa với việc lực lượng công nhân lao động tăng nhanh. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động là rất cần thiết. Một kết quả đáng khích lệ đó là Thái Nguyên nằm trong danh sách những tỉnh có tỉ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đứng đầu cả nước; nợ đọng thấp nhất toàn quốc…   

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: với việc tổ chức hàng nghìn các lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn và tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Công đoàn, người sử dụng lao động với người lao động về các nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.... đã cho thấy sự phối hợp đầy trách nhiệm giữa tổ chức Công đoàn các cấp với ngành Bảo hiểm xã hội trong việc truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cán bộ, viên chức, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hướng đến bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân, trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết, đồng chí Ngô Chí Dũng mong muốn Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao các bộ phận nghiệp vụ tổ chức thực hiện theo đúng chương trình phối hợp đề ra; hỗ trợ nghiệp vụ cho nhau trong quá trình thực hiện, làm sao để phát huy tối đa hiệu quả của công tác tuyên truyền, để đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên sẽ có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/5/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên đề ra./.

 Bùi Huệ