Ngày 15/11/2018 tại BHXH tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra “Hội nghị đánh công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh năm 2018”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Nguyên và Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ liên quan của 2 cơ quan; Giám đốc BHXH và Giám đốc Bưu Điện các huyện, thành phố, thị xã.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh  thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên năm 2018

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Trong năm 2018, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp thực hiện các lĩnh vực: Chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN; thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, bàn giao sổ cho người lao động. Nhìn chung trong quá trình thực hiện về cơ bản Bưu điện tỉnh đã thực hiện đúng theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số tồn tại như việc kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh của đối tượng khi đi lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH còn hạn chế, việc báo giảm đối tượng đôi khi còn chậm và có sai xót; một số nhân viên đại lý thu chưa nắm chắc về chính sách BHXH, BHYTdẫn đến việc thu sai đối tượng tham gia BHYT; kết quả thu BHXH tự nguyện còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra; Ở một số bưu điện các huyện, thành phố, thị xã vẫn còn tình trạng: nhận và trả hồ sơ chậm, thậm trí còn để bị thất lạc hồ sơ, viết trùng phiếu E1; Công tác trả sổ BHXH (theo Công văn 4027/BHXH-ST) chưa trả trực tiếp cho người lao động, việc chuyển giao sổ BHXH còn nhầm lẫn đơn vị; Công tác trả thẻ BHYT một số nơi còn chưa kịp thời, tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do đối tượng đông, phức tạp.

     Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ cả hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai công tác quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu Điện; công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động,... Các vướng mắc, khó khăn trong buổi thảo luận đưa ra đã được lãnh đạo hai cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh giải đáp kịp thời.

 

Đồng chí Đỗ Hải Nguyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

                   Đại diện Bưu điện tỉnh, đồng chí Đỗ Hải Nguyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh đã phát biểu cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của BHXH tỉnh Thái Nguyên trong suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy hết mọi khả năng, duy trì những mặt đã làm tốt, khắc phục những mặt còn hạn chế như công tác quản lý đối tượng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý chặt chẽ hơn nữa hồ sơ của đối tượng tham gia BHXH trong quá trình chuyển phát,...

Đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên  phát biểu kết luận tại Hội nghị

   Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh đã nhấn mạnh: Trong hai tháng cuối năm 2018, cán bộ hai ngành cần đẩy mạnh công tác phối hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc đã nêu tại hội nghị; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới mọi người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; đảm bảo sự hài lòng của người thụ hưởng chế độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BHXH./.

Tin và ảnh: Nguyễn Xuân Quý