Ngày 31/10/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; các phòng nghiệp vụ: Giám định bảo hiểm y tế, Kế hoạch tài chính và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã. Về phía ngành Y tế có Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế; đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Chủ tịch Hội đồng quản trị các cơ sở y tế công lập và  tư nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác khám, chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018 các cơ sở khám, chữa bệnh đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội  triển khai và thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã được các cơ sở khám, chữa bệnh quan tâm, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội  rà soát ngay từ khâu xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, đáp ứng với nhu cầu khám, chữa bệnh và khả năng chi trả của quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thanh toán trên phần mềm giám định bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã lập các kênh trao đổi để cơ sở khám, chữa bệnh phản hồi về phòng Công nghệ thông tin và phòng Giám định, kịp thời thông tin các danh mục chuẩn để cơ sở khám, chữa bệnh điều chỉnh, loại bỏ các danh mục sai hoặc thuộc loại không được thanh toán riêng.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2018 đã đảm bảo cho gần 1,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí trên 803,33 tỷ đồng, trong đó ngoại trú trên 1.099 lượt người, chi phí trên 189,43 tỷ đồng, nội trú trên 197 ngàn lượt người với chi phí trên 613 tỷ đồng.

Qua 9 tháng đầu năm 2018 hầu hết các đơn vị đã sử dụng gần hết quỹ được giao, một số đơn vị đã sử dụng vượt quỹ giao như Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên đã sử dụng 103,58 % quỹ giao, Bệnh viện Quân Y 91 đã sử dụng 101,02% quỹ giao, Bệnh viện Trường Đại học Y đã sử dụng 105,06% quỹ giao, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Sông Công đã sử dụng 105,14% quỹ giao, Bệnh viện Quốc tế đã sử dụng 106,09% quỹ giao, Phòng khám Minh Đức đã sử dụng 183,82% quỹ giao.

 Một số nguyên nhân tồn tại gây gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng đã được đồng chí Nguyễn Hồng Trường đưa ra tại hội nghị, đó là: Vẫn còn tình trạng tăng cung các dịch vụ y tế; dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp này nhưng lại thống kê thanh toán theo phương pháp khác với mức giá cao hơn, thống kê sai tên dịch vụ kỹ thuật..; chỉ định các dịch vụ kỹ thuật rộng rãi không phù hợp với tình trạng bệnh, nhất là các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh; chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi với nhiều trường hợp bệnh nhẹ không cần thiết như: điều trị tủy răng, viêm họng..., kéo dài ngày điều trị, tiếp nhận nhiều trường hợp vào cấp cứu không đúng tình trạng bệnh lý; tỉ lệ vào điều trị nội trú và ngày điều trị nội trú bình quân vẫn còn cao so với toàn quốc; tỉ lệ vào điều trị nội trú 9 tháng đầu năm 2018 là 15,19% (toàn quốc là 9,01%), số ngày điều trị bình quân là 8,2 (toàn quốc là 7,03).

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo công tác khám, chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm 2018

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã chỉ ra một số cảnh báo đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong 9 tháng đầu năm 2018, đồng chí nhấn mạnh: Để làm tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, trong những tháng còn lại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện duy trì việc kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đẩy dữ liệu hàng ngày kịp thời lên cổng tiếp nhận, thực hiện giám định và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở khám, chữa bệnh với giám định viên trong việc tiếp nhận bệnh nhân bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời các vướng mắc về thẻ bảo hiểm y tế, tránh gây phiền hà, bức xúc cho người bệnh; các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp tốt trong việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế, cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm soát chi phí 10 ngày một, kịp thời phát hiện các nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí như chỉ định cận lâm sàng rộng rãi, chỉ định vào điều trị nội trú trong khi chỉ cần cấp thuốc ngoại trú, kéo dài ngày điều trị không cần thiết, lạm dụng thuốc hỗ trợ…để điều chỉnh kịp thời; tăng cường công tác quản lý khám, chữa bệnh tại tuyến xã, phường đảm bảo việc cung ứng thuốc hợp lý phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở; phối hợp rà soát về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị …tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xác định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 theo các quy định hiện hành; cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh và quản lý quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo số lượng và chủng loại sát với thực tế nhằm sử dụng hiệu quả, cân đối quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao./.   

Bùi Huệ