Tập huấn phẩn mềm thu BHXH, BHYT, BHTN tại Bắc Kạn (Ảnh minh họa)

 

Ngày 17/02/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 177/QĐ-BHXH ban hành phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN.

 

Theo đó, ban hành phần mềm quản lý thu SMS 7.0 thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013. Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của BHXH Việt Nam và là phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam./.
 

 

PV