Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của họ, tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.   

 

Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện A Thái Nguyên

 Trong gần 3 thập kỷ qua, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế, góp phần tích cực tạo nguồn tài chính cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 và ngày này đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế. Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, năm 2019 Ngành Bảo hiểm xã hội đã lựa chọn khẩu hiệu: “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”, làm chủ đề cho ngày 01/7 nhằm góp phần tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác bảo hiểm y tế.

 

Băng rôn tuyên truyền tại đường Nha Trang thành phố Thái Nguyên

 Luật Bảo hiểm y tế quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân như sau:

Một là: Về hình thức tham gia Luật Bảo hiểm y tế quy định: bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc. Đây là một trong những giải pháp đột phá hết sức quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị.

Hai là: Khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi. Mức đóng của người thứ nhất bằng 4,5% tiền lương cơ sở, từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của  người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất.

Ba là: Mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế và mức hưởng bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh sẽ được hưởng các dịch vụ y tế trong chế độ bảo hiểm y tế (chi phí khám bệnh, ngày giường; thuốc, vật tư y tế, máu; dịch vụ kỹ thuật thông thường; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật, phẫu thuật; các dịch vụ kỹ thuật cao). Tùy từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% hoặc 95% hoặc 80% đối với các chi phí trong chế độ bảo hiểm y tế. Một số đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…) được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến khám, chữa bệnh. Trường hợp khi đi khám, chữa bệnh có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khám, chữa bệnh tại tuyến xã thì được hưởng 100% chi phí trong chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí trong chế độ bảo hiểm y tế cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

Bốn là: Mở thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo đó từ năm 2016, mở thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh khi khám, chữa bệnh nội ngoại trú. Từ năm 2021 mở thông tuyến tỉnh trên toàn quốc, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước.

Năm là: Luật Bảo hiểm y tế cũng quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia theo quy định, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đồng thời với việc cấp giấy khai sinh, điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, bảo vệ và chăm lo cho sức khỏe là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cá nhân. Chính sách bảo hiểm y tế thực sự đã góp phần trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình trong việc thực thi pháp luật, đồng thời được hưởng những chính sách của Nhà nước về hỗ trợ mức đóng và đảm bảo mọi quyền lợi trong khám, chữa bệnh theo quy định.

Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người, mọi người vì mình.

Hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7, các tổ chức, cá nhân hãy thực hiện nghiêm Luật bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Toàn xã hội hãy chung tay để 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế./.

Bùi Huệ