Chiều 25/4/2019, tại Khách sạn Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, kế toán và thành viên các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp truyền thông Luật Bảo hiểm xã hội tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên truyền thông Luật BHXH tại Hội nghị 

Tại buổi truyền thông, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã thông tin đến các đại biểu tham dự về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội đối với hệ thống an sinh xã hội ở nước ta; phân biệt sự giống và khác nhau giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại; đồng chí đi sâu phân tích 2 nội dung chính của Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh các nội dung như đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, điều kiện hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm 5 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm 2 chế độ hưu trí và tử tuất, đồng thời khi nghỉ hưu người lao động sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế mà không phải đóng phí…

  

Toàn cảnh Hội nghị

 Sau buổi truyền thông, các đại biểu tham dự hội nghị đã có một số câu hỏi về chính sách bảo hiểm xã hội và đã được đồng chí Nguyễn Hồng Trường giải đáp thỏa đáng.

Bùi Huệ