Nhận thức được công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành, do vậy, trong những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, vận dụng linh hoạt các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia; hỗ trợ, chia sẻ kịp thời rủi ro với nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2018, mặc dù đứng trước không ít những khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng hành ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, viên chức, do vậy năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

 

 BHXH tỉnh Thái Nguyên đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất tháng 7/2018

 

Kết quả, trong năm 2018, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 1.215.509, bằng 100,10% kế hoạch; tổng số thu đạt trên 5.125 tỷ đồng, bằng 101,23% kế hoạch giao; số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm đáng kể (0,99%). Trong năm, đơn vị đã cấp gần 70 ngàn sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia; cấp mới, cấp lại và gia hạn  trên 773,4 ngàn thẻ bảo hiểm y tế. Việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2018 đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; tổ chức ký hợp đồng khám, chữa bệnh với 46 cơ sở khám, chữa bệnh, bao gồm 37 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 9 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 1 bệnh viện tuyến Trung ương, 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 21 bệnh viện tuyến huyện và tương đương…, đảm bảo cho trên 1,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh với số tiền chi trả trên 1.239 tỷ đồng. Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kiểm soát được vấn đề gia tăng chi phí, đảm bảo cân đối trong dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, trong năm 2018, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác thanh kiểm tra và thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm, chú trọng và đã truy thu về quỹ hàng tỷ đồng; việc thực hiện đổi mới tiếp công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, đã góp phần trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

 

Đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với hội viên Hội Phụ nữ huyện Đại Từ, Thái Nguyên

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2018 trong quá trình tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; còn hiện tượng cố tình chiếm dụng, để nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế; giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ trong đó có lương cán bộ y tế được tính trong cơ cấu giá, cùng với cơ chế tự chủ về tài chính của các cơ sở KCB công lập, việc cân đối quỹ khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế không bền vững, do đó để giữ được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự ủng hộ của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Năm 2019 trước nhiều cơ hội và thách thức, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng, giải quyết đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ngăn ngừa hành vi trục lợi, đảm bảo cân đối kinh phí KCB được giao. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng và chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, áp dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của Ngành. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động và người lao động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra liên ngành tại các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.../.

Bùi Huệ