Ngày 25/12/2018, tại UBND huyện Đại Từ, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ và hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ.

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương  tham gia đối thoại tại hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin đến một số kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 11 tháng đầu năm 2018 và một số điểm mới về chính sách này thực hiện trong năm 2018, như vấn đề thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng; vấn đề về mã số bảo hiểm xã hội (mã thẻ bảo hiểm y tế), những khác biệt của thẻ bảo hiểm y tế hiện nay so với trước đây; cách tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục. Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng chí cũng đi sâu phân tích những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu... và một số quy định về tội danh liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự của nước ta cũng như những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Đ/c Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên  tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại hội nghị

         Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho phần trao đổi hỏi - đáp giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hội nghị đã nhận được 48 ý kiến trao đổi hỏi đáp của cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Đại Từ, trong đó 29 ý kiến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: chế độ hưởng hương hưu đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở; chế độ hỗ trợ đóng BHXH cho chị em phụ nữ; chế độ thai sản đối với nữ cán bộ không chuyên trách xã; vấn đề tăng thời gian nghỉ thai sản; vấn đề quyền lợi khi khám, chữa bệnh khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ năm năm trở lên; vấn đề học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình… Nhiều đại biểu cũng đã phản ánh những tồn tại, bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như vấn đề khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; danh  mục thuốc dành cho người có bảo hiểm y tế; quy trình, thủ tục hưởng chế độ thai sản…

Trong 48 ý kiến, có 35 ý kiến của 17 đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tư vấn và giải đáp rõ ràng, thấu đáo. Qua đó giúp chị em hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò của các cấp hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các ý kiến còn lại sẽ được Ban Tổ chức hội nghị tổng hợp và trả lời bằng văn bản gửi đến các đại biểu sau hội nghị.

  

 Đại biểu huyện Đại Từ đặt câu hỏi liên quan đến chế độ thai sản

      Thông qua hội nghị đối thoại đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ, công nhân lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh thực hiện quyền và trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trong thực thi chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên./.

  Bùi Huệ