Vừa qua, tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2018 do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên truyền thông về chính sách BHXH, BHYT tại lớp bồi dưỡng 

Tại buổi truyền thông, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã thông tin đến các học viên về một số kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2018 và một số điểm mới về chính sách này thực hiện từ 01/01/2018, theo đó: Trong 8 tháng đầu năm 2018 thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 3.150 tỷ đồng; chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 3.505 tỷ đồng (trong đó chi bảo hiểm xã hội trên 2.788 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế trên 717 tỷ đồng); công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời cho người lao động; công tác rà soát và bàn giao sổ cho người lao động đến thời điểm này toàn tỉnh đã đạt trên 99,6%; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được tiến hành ngay tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu chính thực hiện bởi cơ quan Bưu điện, có 2.950/4.807 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử, ngành cũng đã xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 (đến thời điểm này đã cung cấp được 19/28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3), giúp các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chủ động thời gian nộp hồ sơ, có thể nộp hồ sơ 24/24 kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, nhờ đó tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 335 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm, từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục….

Đồng chí nhấn mạnh một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện từ ngày 01/01/2018, cụ thể: vấn đề thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ; vấn đề về mã số bảo hiểm xã hội (mã thẻ bảo hiểm y tế), những khác biệt của thẻ bảo hiểm y tế hiện nay so với trước đây; cách tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục; vấn đề tự chủ tài chính với giá dịch vụ y tế có tính chi phí đặc thù và tiền lương của cán bộ y tế vào cấu thành giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; vấn đề thay đổi giá dịch vụ y tế từ 15/7/2018 theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đồng chí cũng đi sâu phân tích những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu; cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, về việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 2 trường hợp là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; vấn đề tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2018 đối với CB, CCVC, lực lượng vũ trang tác động đến một số quyền lợi, mức đóng, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Toàn cảnh Hội nghị 

 Bên cạnh một số chính sách thay đổi thực hiện từ năm 2018 nói trên, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã nhấn mạnh một số quy định về tội danh liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự của nước ta tại 3 điều (từ Điều 214 đến Điều 216), bao gồm các tội danh: tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tội gian lận bảo hiểm y tế; tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Đặc biệt tại buổi truyền thông này, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã thông tin đến các học viên về một số nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, như vấn đề xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức… nhằm mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân….

Thông qua buổi truyền thông đồng chí Nguyễn Hồng Trường cũng mong muốn các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ chuyển tải những nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi về cơ quan, đơn vị cũng như gia đình, người thân và địa phương nơi cư trú, nhằm góp phần trong việc chung tay cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội và cả hệ thống chính trị đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống./.

Bùi Huệ