Ngày 13/9, Đoàn Giám sát của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Cùng đi với đoàn có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, đại diện lãnh đạo Cục Chính sách - BHXH Bộ Quốc phòng, Văn phòng Hội đồng quản lý và lãnh đạo một số đơn vị của BHXH Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và BHXH tỉnh.

 

 

  Toàn cảnh buổi làm việc

     Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đặc biệt, từ sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 ra đời, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách này càng trở nên quyết liệt hơn, sát sao hơn, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sử dụng lao động và người lao động đã chung tay góp sức cùng ngành BHXH thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng so với chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 30/6/2018, tổng số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp và BHYT của tỉnh là hơn 1,2 triệu người, đạt 97,12% kế hoạch. So với lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn (xấp xỉ 769 nghìn người), số người tham gia BHXH đạt 29%, BH thất nghiệp đạt 27,3% và độ bao phủ BHYT đạt 95,6% dân số toàn tỉnh. Tổng số thu là 2.434 tỷ đồng, đạt 47,26% so với kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được BHXH tỉnh thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định; bàn giao 250.222 sổ BHXH, đạt 96,23%; cấp 100% thẻ BHYT theo mã số BHXH mới; việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo kịp thời; công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT được quan tâm chú trọng; công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác BHXH trên địa bàn.

 

 

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại buổi làm việc

     Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Thái Nguyên thời gian qua còn gặp một số khó khăn, hạn chế đó là: còn khoảng 600 DN tư nhân, hộ kinh doanh cá thể với gần 10.000 lao động chưa tham gia BHXH, BHYT; nợ BHXH, BHYT còn diễn ra, trong đó có những doanh nghiệp nợ đọng kéo dài và khó đòi, như: HTX Vận tải Chiến Công, Công ty CP Cán thép Gia Sàng, Công ty Giống cây trồng…. Trong quản lý sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT còn một số bất cập, cụ thể: tỉ lệ giường thực kê/giường kế hoạch chiếm trên 200%, tỉ lệ thanh toán tiền giường năm sau cao hơn năm trước và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và cao hơn mức trung bình của toàn quốc (năm 2015 chiếm 16,5%, năm 2016 chiếm 31%, năm 2017 chiếm 39% trên tổng chi phí- trong khi tỉ lệ chung toàn quốc năm 2017 là 17,4%); việc đấu thầu thuốc riêng lẻ được giao cho từng cơ sở KCB nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thẩm định, giá cả thiếu thống nhất; một số trường hợp lợi dụng chính sách thông tuyến huyện đã đi KCB nhiều lần trong năm tại nhiều cơ sở KCB khác nhau…

    Sau khi khảo sát thực tế tại Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và nghe báo cáo của BHXH tỉnh, các thành viên đoàn giám sát đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh làm rõ một số vấn đề như: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm còn thấp; nguyên nhân dẫn đến nợ đọng, bội chi quỹ KCB BHYT; trách nhiệm của các cơ quản quản lý trên địa  bàn tỉnh và những giải pháp triển khai trong thời gian tới nhằm hạn chế gia tăng các chi phí bất hợp lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định quỹ BHYT…

 

 

 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát biểu tại buổi làm việc

   Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho rằng, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Thái Nguyên được triển khai đồng bộ, các chỉ tiêu đều đạt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn nhiều vấn đề cần phải tìm giải pháp khắc phục. Nợ BHXH, BHYT ở mức bình quân chung của cả nước nhưng số tuyệt đối vẫn còn lớn, nhất là nợ ở doanh nghiệp phá sản giải thể chưa xử lý được. Các chỉ tiêu về BHXH, BH thất nghiệp tương ứng chỉ tiêu bình quân chung toàn quốc, tuy nhiên, vẫn còn 600 DN với gần 10.000 lao động chưa được tham gia. Với hơn 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện là con số rất thấp.

    Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH rà soát lại số lao động chưa tham gia và thực hiện các giải pháp đưa vào diện tham gia BHXH. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cũng đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện cho tương xứng với tiềm năng và sự phát triển của địa phương.

    Về việc quản lý quỹ KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá: Thời gian qua, công tác KCB BHYT trên địa bàn tỉnh có một số vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là: tần suất vào nội trú cao hơn bình quân chung cả nước; tần suất chỉ định một số dịch vụ kỹ thuật cơ bản cao; một số chỉ định điều trị nội trú chưa hợp lý;… dẫn đến cơ cấu chi phí KCB thay đổi như: Ngày giường bệnh cao, chiếm 30,23% trong khi chi phí trực tiếp điều trị cho người bệnh như thuốc lại giảm đi còn 24,6%; 100% cơ sở KCB BHYT đã sử dụng phần mềm quản lý KCB kết nối liên thông và chuyển dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định BHYT, tuy nhiên, các cơ sở y tế chuyển dữ liệu lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống còn thấp, mới có khoảng 50%... Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, ngành BHXH và ngành Y tế phối hợp chặt chẽ trong thực hiện KCB BHYT, báo cáo UBND tỉnh những yếu tố bất thường để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tìm giải pháp tháo gỡ.

 

Đ/c Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tình hình thực hiệnchính sách BHXH, BHYT, BHTN tại buổi giám sát tại BHXH tỉnh

     Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng khẳng định, Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trong tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tích cực chỉ đạo phát hiện, phòng chống việc lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Đồng thời, xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành TW Đảng về cải cách chính sách BHXH, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam và BHXH Việt Nam để Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao và biểu dương kết quả của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu tỉnh cần phân tích, làm rõ nguyên nhân nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; thực hiện tốt quản lý và sử dụng quỹ BHYT; tích cực sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm, khắc phục tình trạng gia tăng chi phí KCB không cần thiết, trái quy định.../.

Bùi Huệ