Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

2204/BHXH-QLT

Người ký:

 

Phó Giám đốc: Trần Xuân Long

Ngày ban hành:

 

30/11/2017

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

V/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đăng ký KCB 2018

Download tài liệu tại đây:  2204/BHXH-QLT