Phân loại:

 

Thông báo

Số hiệu:

 

935/TB-BHXH

Người ký:

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Trường

Ngày ban hành:

 

06/7/2017

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử ngành BHXH

Download tài liệu tại đây:  935/TB-BHXH