Chiều ngày 06/3/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên, đại diện nữ công Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm các đồng chí: Đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Trần Xuân Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

 Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, phương hướng thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; báo cáo công khai tài chính năm 2017; báo cáo giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017... Nhìn chung, năm 2017,

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: số thu tăng cao, nợ đọng giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều vượt kế hoạch. Tính đến 31/12/2017 toàn tỉnh có trên 1,22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số thu đạt trên 4.609 tỷ đồng, vượt 3,08% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2016; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  kịp thời, đúng quy định; công tác giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường, năm 2017 đảm bảo trên 1,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 1.132 tỷ đồng; giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu giao (97,8%)…

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan

báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2017

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp của các Tổ công đoàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Chí Dũng - Chủ tịch đoàn đã giải đáp các ý kiến một cách thấu đáo, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của các công chức, viên chức tham dự Hội nghị.

            Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019 gồm 5 đồng chí, đồng chí Cao Khắc Long - Phó trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra được bầu làm Trưởng Ban.

            Cũng trong nội dung của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động xây dựng cơ quan văn hóa năm 2018, đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo, Công đoàn cơ quan đã ký cam kết xây dựng cơ quan văn hóa năm 2018.

          Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và được 100% cán bộ, công chức, viên chức tán thành với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018./.

                                                                                                                             Bùi Huệ