Vừa qua, tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Bảo hiểm xã hội huyệnđã phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, các hội đoàn thể và nhân dân 6 xã phía bắc của huyện. 

 

        Toàn cảnh Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT

      Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân 6 xã phía bắc huyện Võ Nhai đã được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện và lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; một số quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  

Đ/c Phạm Tiến Thu, Giám đốc BHXH huyện Võ Nhai giải đáp các thắc mắc của nhân dân tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại đã có nhiều ý kiến thắc mắc về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; các thông tin cơ bản được in trên thẻ bảo hiểm y tế; các quyền lợi được hưởng, chế độ chính sách khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được đại diện Bảo hiểm xã hội huyện giải đáp thỏa đáng.

Việc tổ chức tuyên truyền và đối thoại trước thềm xuân mới đã giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân./.

                                                                                                                                     Tiến Thu