Phân loại:

 

Hướng dẫn

Số hiệu:

 

2204/HD-SYT

Người ký:

 

Giám đốc: Nguyễn Vy Hồng

Ngày ban hành:

 

26/11/2017

Cơ quan ban hành:

 

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

V/v đăng ký KCB  BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Download tài liệu tại đây:  2204/HD-SYT